Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
testimonials
team
  • 6

Als we kijken naar het dierenrijk, zien we een zeer breed scala aan slaaptijden. Zo slaapt een giraffe bijvoorbeeld slechts 2 uur en heeft de bruine vleermuis wel 20 uur slaap nodig. De mens zit ergens halverwege met gemiddeld 8 uur slaap per nacht. Maar ook onder mensen bestaan enorme verschillen in hoeveel slaap genoeg is.  Hoeveel slaap we nodig hebben, wordt grofweg bepaald door 2 factoren:

-het chronotype
-de slaapefficiëntie

Chronotype

Chrono betekent tijd. Welk chronotype we zijn, zegt dus iets over welk ‘tijdtype’ we zijn. Ofwel: op welk tijdstip pieken we qua energie? Voor de één is dat ’s ochtends vroeg, voor de ander ’s avonds en voor weer een ander zelfs aan het begin van de nacht. De 3 verschillende chronotypes die we onderscheiden met hun kenmerken:

Ochtendmens

staat graag vroeg op
heeft de hoogste energie in de vroege ochtend
energie daalt in de avond
heeft ‘s avonds moeite met wakker blijven (mijdt daarom vaak afspraken in de avonduren)
slaapt optimaal: 22.00 – 06.00 (gemiddeld)
past het beste bij de maatschappelijke klok

1. Avondmens

heeft moeite met heel vroeg opstaan
start in de ochtend lastig op
heeft de hoogste energie in de namiddag en avonduren
slaapt optimaal: 00.00 – 08.00 (gemiddeld)
heeft moeite met de maatschappelijke klok

2. Nachtmens

is een echte nachtbraker
komt ’s avonds laat tot leven
heeft de hoogste energie in de late avonduren
heeft zeer veel moeite met vroeg opstaan
slaapt optimaal: 03.00 – 11.00 (gemiddeld)
heeft de meeste moeite met de maatschappelijke klok

Slaap efficiëntie

Er zijn mensen die veel slaap nodig hebben en mensen die weinig slaap nodig hebben. Veel slapen heeft niks met luiheid te maken. Het heeft te maken met de snelheid van het bereiken van de diepe slaap: de slaap die ons herstelt van alle activiteiten van de dag. Uit onderzoek blijkt dat kortslapers net zoveel diepe slaap hebben als langslapers. Kortslapers bereiken dus gewoon sneller hun diepe slaap en langslapers (veel) minder snel. Je kunt dus stellen dat kortslapers onbewust efficiënter slapen.

Kortslaper of langslaper?

Er zijn kortslapers en er zijn langslapers. En nog iets er tussenin. Maar hoe lang slapen deze verschillende typen mensen dan? Gemiddeld genomen…

… slapen kortslapers maximaal 6 uur
… slapen gemiddelde slapers tussen de 6 en 8 uur
… slapen langslapers zo’n 8 tot 10 uur

Conclusie: te kort of op het verkeerde moment slapen (vrijwillig of gedwongen door de sociale klok) kan dus leiden tot vermoeidheid. Daartegenover de graadmeter voor kwalitatieve slaap: als u fris en energiek wakker wordt, alert en klaar voor een nieuwe dag en de hele dag (vrij) fit bent… dan heeft u voldoende slaap van goede kwaliteit gehad. Of dat nou 6 of 10 uur is.